سامانه امور مشتریان دایره

ماژول سنجش نظر مشتریان با قابلیت گزارش گیری روی پارامترهای امتیاز دار مه به روش‌های مختلف از جمله لیکرت قابل تعریف اند.

پروژه های مرتبط

سادگی و اثر بخشی ©۱۴۰۲
Preloader