• شروع کار ما با گوش دادن و مشاهده کردن و مطالعه کردنه...
 • موجودیت ها و فرایندها و فرمها و قالبها و محتوا رو استخراج می کنیم....
 • برای بهبودشون تا جای امکان بررسی می کنیم تا اشتباهات رو دیجیتالایز نکنیم....
 • یه تعریف جامع و مانع از پروژه طرح می کنیم و به تصویب طرفین می رسونیم...
 • با مطالعه ی راهکارهای مشابه و تجربیات دیگران، راهکاری نوآورانه، موثر، ساده، مقیاس پذیر، تکرار پذیر و مقرون به صرفه طراحی می کنیم...
 • بهترین پلتفرم و ابزارهای لازم برای اجرا رو بررسی و انتخاب می کنیم...
 • قبل از شروع نمونه هایی رو تولید می کنیم، یه کم مکث می کنیم و همه جوانب رو باز چک می کنیم...
 • با در نظر گرفتن استاندارد‌های لازم در اجرا، متعهد به تحلیل و طراحی، پروژه رو پیاده سازی می کنیم...
 • قابلیت اتکا، عملکرد، سرعت، دقت و سهولتش رو تست می کنیم و اگر نیاز بود تصحیح می کنیم...
 • پروژه رو به بهره برداری می رسونیم و ازش نگهداری می کنیم...
 • دریافت وجوه رو هم بر اساس پیشرفت قابل اثبات پروژه دریافت می کنیم...
 • برای به روز نگه داشتن و توسعه اش پیشنهاد ارایه می کنیم و باز از نو همه مراحل رو بالا تکرار می کنیم...

 

 


 

سادگی و اثر بخشی ©۱۴۰۲