تغییر، تنها چیز ثابت در جهان

تغییر، تنها چیز ثابت در جهان

بررسی ابعاد تاثیرگذاری تغییرات در کسب و کار و مدیریت پروژه
خلاصه

۱۴۰۰/۰۸/۰۳

برچسب‌ها: تغییرکسب و کار
سادگی و اثر بخشی ©۱۴۰۲